Chiều 26/6, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tính đến 26/6/2017, Cục TH&TKTC đã thực hiện giải ngân được 67,27 tỷ đồng. Trong đó giải ngân kinh phí thường xuyên 2,6 tỷ đồng, giải ngân kinh phí không thường xuyên 64,6 tỷ đồng. Dự kiến đến 30/6, giải ngân chi ứng dụng CNTT khoảng 99,6 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng và tổ chức triển khai dịch vụ công (DVC) và ứng dụng số, Phó cục trưởng Nguyễn Việt Hà cho biết, tính đến ngày 15/6/2017, tổng số thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính đã triển khai cung cấp trực tuyến 993 thủ tục (trong đó, 263 DVC trực tuyến cấp độ 1; 339 DVC trực tuyến mức độ 2; 85 DVC trực tuyến mức độ 3 và 246 DVC trực tuyến cấp độ 4).

Đặc biệt, Cục TH&TKTC đã phối hợp với các tổng cục để tích hợp thông tin về tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, thông tin về hồ sơ trực tuyến qua các dịch DVC trực tuyến từ cổng TTĐT của các tổng cục lên cổng TTĐT Bộ Tài chính theo đúng định hướng về phát triển cổng TTĐT Bộ Tài chính đến năm 2020.

“Ngành Tài chính đẩy mạnh triển khai, hỗ trợ ứng dụng DVC trực tuyến mức độ 4 cấp mã số trên toàn quốc. Tính đến tháng 6/2017, tổng số hồ sơ về cấp mã được cấp trực tuyến là 9.081 hồ sơ”, ông Hà thông tin.

Theo đánh giá chung, công tác xây dựng cơ chế chính sách, hướng dẫn, tổ chức xây dựng kế hoạch dự toán về công nghệ thông tin (CNTT) đã cơ bản đi vào ổn định, có tính chủ động, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong triển khai.

Cục TH&TKTC đã có nhiều nỗ lực trong việc đảm bảo hoạt động ổn định của hạ tầng CNTT, hạ tầng truyền thông và an ninh, an toàn thông tin, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm toàn ngành, xây dựng và triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý nội bộ; đồng thời, đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng, cổng thông tin điện tử, thống kê, hỗ trợ.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai biểu dương, đánh giá cao những cố gắng và các kết quả đạt được của toàn thể lãnh đạo, cán bộ Cục TH&TKTC trong 6 tháng đầu năm 2017.

Đề cập đến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của hệ thống CNTT ngành Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai chỉ đạo Cục TH&TKTC cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong năm 2017, cùng các nhiệm vụ đột xuất được Bộ Tài chính giao; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp CNTT đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ và hoạt động của các đơn vị nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cần phấn đấu đẩy nhanh tốc độ giải ngân dự toán đã được giao cho năm 2017, đạt tối thiểu 95% dự toán.

Ngoài ra, Thứ trưởng yêu cầu Cục TH&TKTC cần hỗ trợ các đơn vị trong ngành Tài chính đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện các giải pháp nêu trong Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết 19/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020..

“Công cuộc cải cách TTHC có thành công hay không đều phụ thuộc vào CNTT. Chính vì vậy, các đơn vị phải tích cực, chủ động, triển khai hiệu quả 3 Nghị quyết của Chính phủ đối với ngành Tài chính”, Thứ trưởng nêu rõ.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng chỉ đạo, các đơn vị cần rà soát lại Chiến lược, kế hoạch ứng dụng CNTT 5 năm 2016 – 2020 để đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, triển khai với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Điểm quan trọng được Thứ trưởng yêu cầu là, các đơn vị trong ngành Tài chính cần phải ứng dụng các CNTT tiên tiến, hiện đại của thế giới, đồng thời học tập kinh nghiệm nước ngoài về ứng dụng CNTT đối với các cơ quan của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng giao cho Cục TH&TKTC trình Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương nâng cấp, mở rộng trang thông tin điện tử nội bộ Bộ Tài chính, tích hợp với hệ thống ứng dụng hạ tầng theo hướng xây dựng thành Văn phòng Bộ Tài chính điện tử.

Theo quan điểm của Thứ trưởng, Chính phủ điện tử ở đây là hệ thống CNTT đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành chứ không chỉ ở Văn phòng Bộ Tài chính, để phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, thay mặt Cục TH&TKTC, Cục trưởng Đặng Đức Mai đề nghị toàn đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao, thực nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đức Minh

Nguồn: TBTCO